Wednesday, March 30, 2011

7 สิ่ง(และความ)มหัศจรรย์ของโลก ที่เป็นของฉัน*

1.ได้เกิดอยู่บนแผ่นดินที่มีในหลวงดีที่สุดในโลก
2.ระบบนิเวศธรรมชาติของโลกที่มีความสวยงามที่สุด
3.ชายที่ชื่อไรอัน กิ๊กส์
4.กล้องฟิล์ม และมนต์เสน่ห์ของมัน
5.การกำเนิดหนังสือ
6. ซีรี่ย์ที่ชื่อ 24
7.ความรักในทุกสิ่งและทุกมิติ

ปล. อยากจะเขียนเฉยๆ ความคิดกูค่ะ
Sent from my BlackBerry® by dtac.

Sunday, March 20, 2011

เศรษฐกิจคืออะไรกันแน่

ความเป็นประชาธิปไตย
ความเสรี
สิทธิและหน้าที่ของมนุษย์

เศรษฐกิจมันเป็นตัวชี้วัดประชาธิปไตย?
คุณมีสิทธิซื้อขายด้วยตัวเงิน
เมื่อคุณให้อำนาจด้วยตัวเงิน
เศรษฐกิจที่ไม่มีจริยธรรมในการพัฒนา
เศรษฐกิจตาโต
คนในสังคมจะเป็นอย่างไร
ถ้าคุณเน้นนโยบายที่ตัวเงิน มองแค่แง่ของเศรษฐกิจ แต่ไม่บูรณาการด้านอื่นลงไป
เงินเป็นตัวชี้วัดการอยู่ในสังคม
เมื่อคุณพัฒนาแต่ตัวเงิน ตัวเงินก็กระจุกอยู่แต่ที่ๆเดิม

การมีเงินแต่ไม่รู้จักความต้องการที่แท้จริงที่เป็นพื้นฐานของชีวิต
ฝังความคิดของการใช้เงินเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง มันจะต่างอะไรกับการฝังความคิดสังคมนิยมแบบจำกัดสิทธิความเป็นมนุษย์
คุณมาจำกัดเขาด้วยตัวเงินโดยไม่มองถึงสภาพสังคม
ปัญหาที่มาเรื้อรังมานานนับแต่เริ่มการเปลี่ยนเกษตรกรรมแบบครองชีพเป็นอุตสาหกรรม
โดยไม่ดูบริบทสังคมในตอนนั้น เมืื่อผู้บริหารประเทศไม่เข้าใจในอดีต ส่งผลมาปัจจุบัน เป็นรากที่หยั่งลึก
ปัญหาคงจะแก้ยากไปอีกนาน ถ้าไม่เปลี่ยนค่านิยมทางเศรษฐกิจว่าเงินเป็นใหญ่มากกว่าจิตใจ
(ไม่ได้สุดโต่ง อย่างให้มองกันกลางๆ สังคมและเศรษฐกิจ)

Friday, March 18, 2011

เมื่อสิ่งนี้ สิ่งนั้นจริงจึงไม่มี

ความจริงของโลกใบนี้คืออะไรกันแน่
ใครเป็นพูดรู้ความจริง ความจริงที่เราเชื่อมันคือความจริงไหม
หากล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราต้องการจะเชื่อไหม?
เป็นอคติ+ความเชื่อ ทำให้กลายเป็นความจริงไหม

มองให้รอบด้านจึงเข้าใจว่าอะไรคือความจริง
อะไรที่สังคมต้องการ  ที่กลุ่มคนต้องการ
เราอยู่กันบนฐานที่มิติแตกแยก  และต้องการอะไรกัน

ใช้ธรรมะกันทุกคนเหอะ แบบที่ท่านพุทธทาศกล่าวไว้

Friday, February 18, 2011

..

ลืม ลืม ลืม ลืม ไม่ต้องมาให้เห็นหน้า
ไม่ต้องมาให้ได้ยินเสียง
เจ็บ

Wednesday, February 16, 2011

ขอให้หลุดพ้น

การลืมใครบางคนทำไมมันยากอย่างนี้ โดยเฉพาะคนๆเดียว คนๆนั้น

ขอโทษที่ไม่พูดออกมา